TRŽIŠTĚ PRO PRODEJ WEBŮ A DOMÉN

WebM Market API

Pokud se živíte registrací domén a nebo máte množství webových stránek a aplikací, mohlo by vás zajímat naše API, které vám v současné době pomůže automaticky PUBLIKOVAT nabídky na marketu a nebo získat data nabídky z marketu a tak vytvořit skvělou prodejní stránku na konkrétní doméně..

Kompletní ukázky implementace mohou být nalezeny na GitHub.com

Získání API klíče je jednoduché a bezplatné, stačí se jenom registrovat na SocialWeb, po schválení uživatelského účtu a implementaci API dle ukázek níže můžete zcela zautomatizovat prodej domén a webových stránek spolu s WebM Marketem.

Pro publikaci na market přes API se zde NEMUSÍTE REGISTROVAT! Musíte se zaregistrovat do aplikace SocialWeb, kdy vám automaticky bude vytvořen i účet zde na WEBYaDOMÉNY.cz!

Pokud chcete nahrávat domény a nebo weby k prodeji hromadně, nebo chcete automaticky pro každou vloženou nabídku vytvořit bezplatný webhosting a nahrát prodejní stránku a přitom nechcete implementovat API do vašich aplikací a nebo máte portfólia domén u WEDOSU a chcete využívat vaše vlastní WEDOS WAPI - díky kterému za vás SocialWeb může opravovat DNS záznamy vašich domén.

Tak se zaregistrujte na SocialWeb, protože SocialWeb již dnes tohle všechno umí a udělá za vás.. třeba i bezplatný webhosting pro 1000 vašich domén!

Příklad API pro získání informací včetně odkazu na nabídku v jazyce PHP

  $api_url = "https://api.webm.cz";
  $api_key = "Váš API klíč";
	$api_type = "market_url";
  $domain = "seznam.cz"; //vložte doménu pro kterou chcete vrátit data (popis, cenu, url adresu, titulek a další)
  
  $cookie=tempnam("/tmp","CURLCOOKIE");
  $agent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7";
  $ch = curl_init();
  
  $data = "api_key=$api_key&domain=$domain&api_type=$api_type";
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"$api_url");  
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
	curl_setopt($ch,CURLOPT_ENCODING,"gzip,deflate");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded","Accept: */*"));
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, "https://webm.cz"); // Vaše URL adresa
	curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"$data");
	$datamarket=curl_exec($ch);
	$lastUrl = curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL);
  
  print_r(json_decode($datamarket,true)); // kdy $datamarket jsou data v json_encode formátu, takže stačí jen udělat: json_decode($datamarket,true) a máte array
    

Příklad API pro získání informací včetně odkazu na nabídku v jazyce C#

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Net;
using System.IO;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    string domain = "seznam.cz";
    string api_key = "Váš API klíč";
		string api_type = "market_url";
    string serviceUri = "https://api.webm.cz";

    string post_data = "api_key=" + api_key + "&domain=" + domain + "&api_type=" + api_type;

    // create a request
    HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)
    WebRequest.Create(serviceUri); 
    request.Method = "POST";

    // turn our request string into a byte stream
    byte[] postBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(post_data);

    // this is important - make sure you specify type this way
    request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    request.ContentLength = postBytes.Length;
    Stream requestStream = request.GetRequestStream();

    // now send it
    requestStream.Write(postBytes, 0, postBytes.Length);
    requestStream.Close();

    // grab te response and print it out to the console
    HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
    Console.WriteLine(new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd());
    Console.ReadLine();
  }
}

Příklad API pro automatické publikování nabídky v jazyce PHP

  $api_url = "https://api.webm.cz";
  $api_key = "Váš API klíč";
	$api_type = "market_post"; 
	$domain = "seznam.cz"; //vložte URL adresu kterou chcete prodat
  $type = "domain"; // zvolte typ nabídky domain a nebo website
  $title = "Název nabídky";
  $price_start = "Počáteční cena"; // pouze šíslice např. 10000
  $price_reserve = "Minimální prodejní cena"; // pouze šíslice např. 10000
  $price_bin = "Výkupní cena"; // pouze číslice např. 10000
  $description = "Popis nabídky"; // minimálně 180 znaků
  $expire = "Počet dnů do expirace nabídky"; // maximální hodnota je 364
	
  $cookie=tempnam("/tmp","CURLCOOKIE");
  $agent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7";
  $ch = curl_init();
  
  $data = "api_key=$api_key&domain=$domain&api_type=$api_type&type=$type&title=$title&price_start=$price_start&price_reserve=$price_reserve&price_bin=$price_bin&description=$description&expire=$expire";
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"$api_url");  
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
	curl_setopt($ch,CURLOPT_ENCODING,"gzip,deflate");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded","Accept: */*"));
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, "https://webm.cz"); // Vaše URL adresa
	curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"$data");
	$return=curl_exec($ch);
	$lastUrl = curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL);
	
  print_r(json_decode($return)); // kdy $return vrátí zda vložení proběhlo úspěšně, odkaz na nabídku a také tvary možnosti ověření vlastnictví
    

Příklad API pro automatické publikování nabídky v jazyce C#

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Net;
using System.IO;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    string domain = "seznam.cz";
    string api_key = "Váš API klíč";
		string api_type = "market_url";
    string serviceUri = "https://api.webm.cz";
    string type = "domain";
    string title = "Název nabídky";
    string price_start = "Počáteční cena";
    string price_reserve = "Minimální prodejní cena";
    string price_bin = "Výkupní cena";
    string description = "Popis nabídky (minimálně 180 znaků!)";
	  string expire = "Počet dnů do expirace nabídky"; // maximální hodnota je 364
    string post_data = "api_key=" + api_key + "&domain=" + domain + "&api_type=" + api_type + "&type=" + type + "&title=" + title + "&price_start=" + price_start + "&price_reserve=" + price_reserve + "&price_bin=" + price_bin + "&description=" + description + "&expire=" + expire;

    // create a request
    HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)
    WebRequest.Create(serviceUri); 
    request.Method = "POST";

    // turn our request string into a byte stream
    byte[] postBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(post_data);

    // this is important - make sure you specify type this way
    request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    request.ContentLength = postBytes.Length;
    Stream requestStream = request.GetRequestStream();

    // now send it
    requestStream.Write(postBytes, 0, postBytes.Length);
    requestStream.Close();

    // grab te response and print it out to the console
    HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
    Console.WriteLine(new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd());
    Console.ReadLine();
  }
}

Příklad API pro odstranění nabídky z marketu v jazyce PHP

  $api_url = "https://api.webm.cz";
  $api_key = "Váš API klíč";
	$api_type = "market_delete";
  $domain = "seznam.cz"; //vložte doménu kterou chcete z marketu odstranit
  
  $cookie=tempnam("/tmp","CURLCOOKIE");
  $agent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7";
  $ch = curl_init();
  
  $data = "api_key=$api_key&domain=$domain&api_type=$api_type";
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"$api_url");  
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
	curl_setopt($ch,CURLOPT_ENCODING,"gzip,deflate");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded","Accept: */*"));
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, "https://webm.cz"); // Vaše URL adresa
	curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"$data");
	$datamarket=curl_exec($ch);
	$lastUrl = curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL);
  
  print_r(json_decode($datamarket,true)); // kdy $datamarket vrátí zda byl záznam úspěšně odstraněn
    

Chcete si stáhnout hotové řešení, které jen stačí nahrát na webhosting?

Přejít na Github.com